Στόχοι

Ιστοσελίδα 3β. Δράση 0 - ΣτόχοιΣτους στόχους της Δράσης 0 περιλαμβάνονται:

  1. Η αποτελεσματική διοίκηση και ο έλεγχος των Δράσεων του Έργου.
  2. Η οργάνωση της παρέμβασης και της συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τις τοπικές κοινωνίες και η συμβολή στην ολοκλήρωσή τους σε μια ενιαία κοινωνία του Αρχιπελάγους, μέσα από την διαμόρφωση μιας Ολοκληρωμένης Δράσης.
  3. Η ολοκλήρωση των επί μέρους Δράσεων, μέσα από τον ενιαίο σχεδιασμό τους που θα περιλαμβάνει εκτός από την Ολοκληρωμένη δράση και:
    • Τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου Πλαισίου Διεθνούς Συνεργασίας.
    • Την ανάλυση της Βιωσιμότητας του συνολικού εγχειρήματος, μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου.
    • Ενιαίες προδιαγραφές για την ανάπτυξη των πληροφορικών συστημάτων ερευνητικής, εκπαιδευτικής και διοικητικής υποστήριξης.