Ταυτότητα Ιδρύματος

πανεπιστήμιο αιγαίου - δίκτυοΤο Πανεπιστήμιο Αιγαίου ιδρύθηκε αρχικά το 1920 από τον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή, αλλά δεν μπόρεσε να λειτουργήσει λόγω της Μικρασιατικής Καταστροφής. Επανιδρύθηκε το 1984 και είναι ένα από τα νεότερα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Σήμερα, περίπου είκοσι χρόνια μετά, έχοντας ολοκληρώσει τη δεύτερη φάση ανάπτυξής του, με 17 Τμήματα, 15 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και 1 Πρόγραμμα Σπουδών Επιλογής, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου κατατάσσεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της χώρας. Χαρακτηριστικό είναι ότι το ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014 στο ίδρυμα ήταν εγγεγραμμένοι 16.266 φοιτητές, ενώ οι διδάσκοντες έφτασαν τους 327.

Διοικητική έδρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι η Μυτιλήνη, ενώ Σχολές και Τμήματά του λειτουργούν σήμερα σε έξι νησιά του Αιγαίου – Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ρόδο, Σύρο και Λήμνο – και συγκεκριμένα στις νησιωτικές πόλεις της Μυτιλήνης, της Χίου, του Καρλοβασίου, της Ρόδου, της Ερμούπολης και της Μύρινας συγκροτώντας ένα Πανεπιστήμιο – Δίκτυο που καλύπτει όλους τους Νομούς του Αιγαίου. Σε κάθε ένα από τα νησιά αυτά υλοποιούνται προγράμματα στο πλαίσιο του Έργου της Πολυνησιωτικότητας.

Κύριο χαρακτηριστικό των τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι η ανάπτυξη νέων γνωστικών αντικειμένων, συνήθως διεπιστημονικών, τα οποία ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής και παγκόσμιας κοινωνίας, όσο και στις απαιτήσεις και προσδοκίες των φοιτητών του για σπουδές υψηλής επιστημονικής αξίας, σε συνδυασμό με άριστες προοπτικές επαγγελματικής ανάδειξης.