Συνοπτικός Απολογισμός Έργου

Τα παρακάτω προγράμματα έχουν υλοποιηθεί, ανά Δράση, στο πλαίσιο του Έργου

 Δράση 2:

Σύνολο υλοποιημένων προγραμμάτων (2012-2014) 63
Σύνολο επιμορφωμένων 1.882

Δράση 3:

Σύνολο υλοποιημένων προγραμμάτων (2012-2014) 52
Αριθμός νησιών 10
Εισηγητές 764 από 32 ΧΩΡΕΣ
Σύνολο εκπαιδευόμενων 1.241 από 50 ΧΩΡΕΣ

Δράση 4:

Σύνολο υλοποιημένων προγραμμάτων (2012-2014) 31
Σύνολο σεμιναρίων σε νησιά 135
Σύνολο επιμορφούμενων 2.829

Δράση 6:

Σύνολο υλοποιημένων επιστημονικών προγραμμάτων με έμφαση στην έρευνα για τη νησιωτικότητα (2012-2014) 15
Αριθμός ερευνητών 138