Πολυνησιωτικότητα: Ενώνοντας το Αιγαίο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Πολυνησιωτικότητα: Ενώνοντας το Αιγαίο»

Το  Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ολοκληρώνοντας το έργο «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου- Πολυνησιωτικότητα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», οργανώνει Ημερίδα με τίτλο «Πολυνησιωτικότητα: Ενώνοντας το Αιγαίο», που θα πραγματοποιηθεί  στη Μυτιλήνη, στις 6 Νοεμβρίου 2015.

Στην Ημερίδα θα παρουσιαστούν οι προκλήσεις και τα αποτελέσματα των επιμέρους Δράσεων του σύνθετου και πολυεπίπεδου έργου της Πολυνησιωτικότητας, που είχε ως βασικούς στόχους:

 • την ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων μέσα από το θεσμό των Θερινών Σχολείων και την παροχή ευκαιριών εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης μέσα από τα Προγράμματα Διά Βίου μάθησης.
 • την ανάδειξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε κέντρο αριστείας για τη νησιωτικότητα και
 • την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών σε σειρά τομέων δράσης με τη σύμπραξη του Πανεπιστημίου.

Τόπος διεξαγωγής: Αίθουσα Συγκλήτου (δεύτερος όροφος κτηρίου Διοίκησης), Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη

Ημερομηνία διεξαγωγής: 6 Νοεμβρίου 2015,  ώρα: 10:00- 16:30

Πρόγραμμα Ημερίδας: αναλυτικό πρόγραμμα στην ιστοσελίδα http://pns.aegean.gr

Η ημερίδα είναι ανοιχτή για το κοινό.

Πληροφορίες: 22510 36788

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

 • 09:30 – 10:00: Προσέλευση και Εγγραφές Συμμετεχόντων
 • 10:00 – 10:15: Προσφώνηση και κήρυξη έναρξης εργασιών από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καθηγητή Στέφανο Γκρίτζαλη
 • 10:15 – 13:00: Πρώτη Ενότητα: «Παρουσίαση και Απολογισμός του Έργου»
 • 10:15 – 10:40: Συνολική παρουσίαση του Έργου – Απολογισμός Δράσης «Οργάνωση της συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες, διοίκηση και διαχείριση του έργου» και Δράσης «Ανάπτυξη δομών και υποδομών για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διοίκησης»

Ομιλητής: Επίκουρος Καθηγητής Χρήστος Καλλονιάτης

 • 10:40 – 11:10: Παρουσίαση απολογισμού Δράσης «Οργάνωση και λειτουργία διεπιστημονικών και διατμηματικών προγραμμάτων σπουδών και επιμορφωτικών προγραμμάτων με e-Learning, στο πλαίσιο της Δια Βίου Εκπαίδευσης».

Ομιλήτρια: Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη

 • 11:10 – 11:40: Παρουσίαση απολογισμού Δράσης «Οργάνωση και Λειτουργία Θερινών Σχολείων».

Ομιλήτριες: Αναπληρώτρια Πρύτανη Παν. Αιγαίου, Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου, Δρ. Σταματίνα Αναστοπούλου

 • 11:40 – 12:00: Διάλειμμα (coffee break)
 • 12:00 – 12:30: Παρουσίαση απολογισμού Δράσης «Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες».

Ομιλητής: Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καθηγητής Στέφανος Γκρίτζαλης

 • 12:30 – 13:00: Παρουσίαση απολογισμού Δράσης «Ερευνητικές δράσεις με αντικείμενο τη Νησιωτικότητα».

Ομιλητής: Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Σπιλάνης

 • 13:00 – 14:00: Διάλειμμα (coffee break και light lunch)
 • 14:00 – 16:30: Δεύτερη Ενότητα: «Εργαστήρια»
 • 14:00 – 14:30: Εργαστήριο Δράσης «Οργάνωση και λειτουργία διεπιστημονικών και διατμηματικών προγραμμάτων σπουδών και επιμορφωτικών προγραμμάτων με e-Learning, στο πλαίσιο της Δια Βίου Εκπαίδευσης»

Τίτλος Εργαστηρίου: «Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού του Αιγαίου, μέσω της Εξ Αποστάσεως Διά Βίου Μάθησης».

Προεδρεύουσες: Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη, κα. Γεωργία Βιτσιλάκη

Παρουσίαση: κος Απόστολος Κώστας

 • 14:30 – 15:00: Εργαστήριο Δράσης «Οργάνωση και Λειτουργία Θερινών Σχολείων»

Τίτλος Εργαστηρίου: «Ακαδημαϊκά, κοινωνικά και επαγγελματικά οφέλη των Θερινών Σχολείων της Πολυνησιωτικότητας».

Προεδρεύουσα/Συντονίστρια: Αναπληρώτρια Πρύτανη Παν. Αιγαίου, Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου

Παρουσίαση: Δρ. Σταματίνα Αναστοπούλου – Δρ. Χριστίνα Μακρή

 • 15:00 – 15:30: Διάλειμμα
 • 15:30 – 16:00: Εργαστήριο Δράσης «Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες»

Τίτλος Εργαστηρίου: «Επιμορφωτικά Προγράμματα Πολυνησιωτικότητας: Ποιοτική και συστηματική εκπαίδευση του ανθρώπινου κεφαλαίου».

Προεδρεύων: Επίκουρος Καθηγητής Χρήστος Καλλονιάτης

Παρουσίαση: κα. Ελένη Τζωρτζάκη

 • 16:00 – 16:30: Εργαστήριο Δράσης «Ερευνητικές δράσεις με αντικείμενο τη Νησιωτικότητα»

Τίτλος Εργαστηρίου: «Προάγοντας την Έρευνα για τη Νησιωτικότητα και συνδέοντας την με την τοπική ανάπτυξη».

Προεδρεύοντες/Συντονιστές: Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Σπιλάνης, Αναπληρωτής Καθηγητής Αθανάσιος Κίζος

 • Τέλος Ημερίδας

 

Οργανωτική Επιτροπή Ημερίδας

Αλεξέλλης Θεόδωρος (alexellis@aegean.gr)

Αράπογλου Στυλιανή (arapoglou@aegean.gr)

Γκαλογιάννης Κωνσταντίνος (cgal2@aegean.gr)

Παλατιανού Κατερίνα (k.palatianou@aegean.gr)

Παπανδρέου Δημήτρης (d.papandreou@aegean.gr)

Τζωρτζάκη Ελένη (etzortzaki@aegean.gr)

Χατζηαντωνίου Μαρία (mhatz@aegean.gr)