Στόχοι

dra1Η Δράση 1 έχει τους εξής στόχους:

  1. Την προσέλκυση φοιτητών και εκπαιδευομένων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μέσω της ανάπτυξης Συστήματος Ηλεκτρονικής Μάθησης για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Έργου.
  2. Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης και των Θερινών Σχολείων με την ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (συστήματος ηλεκτρονικής διοίκησης).
  3. Την ευρεία προβολή και δημοσιότητα του Έργου.
  4. Την τεχνική υποστήριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.