Στόχοι

Η Δράση 6 έχει τους εξής βασικούς στόχους:

  • Την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Ερευνητικού Προγράμματος για τη Νησιωτικότητα.
  • Την ανάπτυξη ενός Συστήματος Ερευνητικής Τεκμηρίωσης και υποστήριξης της έρευνας για τη νησιωτικότητα.
  • Τη δημιουργία ενός «Άτλαντα νησιών Αιγαίου»
  • Την ενίσχυση της ερευνητικής συνεργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με την ανάπτυξη διεθνών δικτύων ερευνητών και φορέων.

Ιστοσελίδα 8β. Δράση 6 - Στόχοι

 

Ο γενικός σκοπός της εν λόγω δράσης συνδέεται άμεσα με τους στόχους του Έργου «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ως βασικός παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου». Συγκεκριμένα, συμβάλει ώστε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου να αποκτήσει πρότυπο χαρακτήρα, υποδειγματικό σε όλη την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αξιοποιώντας στο μέγιστο την εξειδικευμένη επιστημονική γνώση και μετατρέποντας τη νησιωτικότητα από μειονέκτημα σε συγκριτικό πλεονέκτημα. Επίσης ενδυναμώνει τους δεσμούς των πολυνησιωτικών πανεπιστημίων με τις τοπικές κοινωνίες, συμβάλλοντας στην μετατροπή της επιστημονικής γνώσης σε εργαλείο τοπικής ανάπτυξης.