Στόχοι

Η Δράση 3 στοχεύει:

  • Στην ανάπτυξη Θερινών Σχολείων στο Αιγαίο.
  • Στην προσέλκυση ξένων φοιτητών και διδασκόντων.
  • Στην ανάπτυξη σταθερών συνεργασιών με εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που παρέχει το Αιγαίο
  • Στην υποστήριξη νησιών του Αιγαίου στα οποία το Ίδρυμα δεν διαθέτει Πανεπιστημιακή Μονάδα
  • Στη σύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση.

Ιστοσελίδα 6β. Δράση 3 - Στόχοι